Elektroakustické měniče

Elektroakustické měniče jsou články elektroakustického řetězu, které aktivně přemňují akustické vlnění na elektrický signál nebo opačně ( elektrický signál na zvuk ).
Elektroakustické měniče fungují na základě několika fyzikálních principů.

HOME