Hammondovy elektrofonické varhany

Tyto varhany nesou jmého svého vynálezce Laurense Hammonda (Chicago, USA), který je vynalezl roku 1936. V těchto varhanách je využit princip rotačního elektromagnetického generátoru. Na permanentním magnetu ja navinuta cívka. Proti tomuto magnetu se otáčí železné kolečko s vlnovitě tvarovanými ozubenými výstupky po obvodu. Při otáčení kolečka se tak mění vzdálenost mezi kolečkem a járem cívky. Tím se mění i magnetický tok a v cívce se indukuje střídavé napětí ( elektrický zvukový signál ).

Tomuto zvukovému generátoru se říká také fónické kolo. Frekvenci, kterou takto sestavený snímač vydává dostaneme součinem počtu výstupků na kole a počtu otáček kola za vteřinu. Těchto generátorů bývá v nástroji až 91. Jsou tedy k dispozici všechny potřebné frekvence. Každá klávesa tak spíná základní tón a k němu řadu vyšších harmonických. Sílu harmonických lze jednotlivě nastavit tahovými regulátory a tím se nastaví barva zvuku. Průběh napětí z generátorů se ještě tvarově upravuje ve filtrech.

Tento systém poskytuje variabilitu ale přitom vždy charakteristickou a rozpoznatelnou barvu zvuku.

Poměr vyšších a nižších harmonických a základní harmonické se nastavuje tahovými regulátory. Těch bývá 9 pro jeden manuál (klaviaturu), dalších 9 pro druhý manuál a 1 pro pedál (klávesy pro nohy). Počet a barvy nejsou stejné na všech modelech. Čísla na knoflících reprezentují ekvivalentní délky píšťal "kostelových varhan" ve stopách, které produkují ty které harmonické. Na dráze jezdce jsou čísla od 1 do 8, které značí aktuální hlasitost.

Šoupátka horního manuáluCelá soustava šoupátek

šoupátkaNástroj má většinou 2 klávesnice + pedál (klávesnice pro nohy)
model m100

Odkazy:
Hammond-organ.com
Dom's music site - mp3download - hammondky bývají často povážovány za jazzový nástroj, takhle jste je určitě ještě neslyšeli :-)
theatreorgans.com
SVENSKA HAMMONND mp3, video download

Hammondky můžete slyšet v nahrávkách kapely Černý mosty z táborska, která na svejch stránkách www.cernymosty.cz poskytuje nahrávky v sekci mp3

Na elektromagnetickém principu pracuje také Fender Rhodes Piano, ale tón vzniká jiným mechanismem, než v hammondkách.