Kondenzátory


Značení kondenzátorů

Ke značení kondenzátorů je v současnosti je používáno několika způsobů.

Systém A ( Starší TESLA )

Za základní jednotku je brán pF, ten je pak násoben podle tabulky. 1000pF= 1k = 1nF. Pokud za číslem není písmeno, jedná se o pF

Násobitel Systém A
100 J (j) jednotky
103 k kilo
106 M mega
109 G giga


Systém B ( Novější TESLA )

Základní jednotkou jsou Farrady ( jednotka kapacity ).
Násobitel Systém B
10-12 p piko
10-9 n nano
10-6 µ mikro
10-3 m miliV praxi se také setkávám se značením, jehož název neznám, vychází však ze systému B. Základní jednotkou jsou pF. Hodnota je zapsána pomocí 3 číslic. 1. dvě vyjadřují samu hodnotu, třetí pak vyjadřuje, kolik nul se připíše k pF.

Př.: 224 = 220 000pF = 220nF

Na keramických kondenzátorech bývá pod označením kapacity ještě jakési seskupení písmen. První písmeno nese označení tolerance kapacity, druhé označuje hmotu kondenzátoru a třetí pracovní napětí.

tolerance kód
±0,25pF C
±0,5pF D
±1pF F
±2% G
±5% J
±10% K
±20% M
-20 +50% M
-20 +80% Z
Označení hmoty Kód
P100 A
P033 B
NPO C
NO33 H
NO47 J
N150 P
N220 R
N330 S
N470 T
N750 U
N1500 V
E1000 F
E2000 Z
E4000 W
E10000 Y
Supermit N
Napětí kód
12,5V n
32V q
40V s
250V d
500V f


Takto se značí především keramické a svitkové kondenzátory. Na elektrolytických kondenzátorech je většinou kapacita a pracovní napětí jasně srozumitelně popsáno. Delší elektroda je + (anoda), u - (katoda) bývá na obalu barevně odlišený pruh se značkou -. Někdy je elektrolyt kondenzátor označen pomocí skupin čísel. První skupina vyjadřuje kapacitu v µF, následuje lomeno ( ne nutně, záleží na výrobci ), za ním je pracovní napětí ve V.

Výrobní řady kondenzátorů ( hodnoty kondenzátorů jsou násobky těchto čísel ):
E6:

100, 150, 220, 330, 470, 680

E12:

100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820

E24:

100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910

Tuto hodnotu násobíme tak, abychom dostali požadovanou jmenovitou kapacitu. Př.: E12: 680 x 1 = 680pF, 220 x 1000 = 220 000pF = 220nF ( Násobitelé viz ^^^ systém A a B )

V elektroakustiských zařízeních se používají především svitkové kondenzátory ( do výhybek v reprosoustavách ), elektrolyty a keramické kondenzátory se používají hlavně jako oddělovací na vstupech a výstupech. Dále se používají svitky a keramiky do různých korekčních obvodů a RC článků. Keramické kondenzátory slouží jako blokování napájecího napětí (omezení brumu trfa). Další použití elektrolytů jsem již popsal v článku o 5W zesilovači s IO MBA810.
Tady bude bipolární zapojení ellytů

Elektrolytické kondenzátory

Shora: Keramický, dole svitkový kondík

Elektrolyt na vysoké napětí


Kondenzátory Tesla Lanškroun