Stabilizátory


Stabilizátory jsou součástky, které ze vstupního napětí libovolné velikosti vytvoří na výstupu napětí určité stálé velikosti. Velikost vstupního napětí musí být větší, než jmenovitá velikost výstupního napětí. Stabilizátory se liší samozřejmě podle napětí, které dávají na výstupu, ale taky podle toho, jestli stabilizují kladné nebo záporné napětí.

Značení stabilizátorů

První dvojčíslí 78 -kladný stabilizátor
79 -záporný stabilizátor
Prostřední část
informuje o maximálním možném procházejícím proudu
L - 0,1A
nic - 1.5A
S - 2A
T - 3A
Poslední část informuje o velikosti výstupního napětíPříklad: 79L12 = záporný stabilizátor, výstup: 12V, maximální proud: 100mA
Příklad: 7805 = kladný stabilizátor, výstup: 5V, maximální proud: 1,5A

Výrobci toto označování vždy stoprocentně nedodržují, setkal jsem se s tím, že maximální proud nebyl označen jako prostřední část kódu, ale jako první část kódu. Např.:L7812 = kladný stabilizátor, výstup 12V, max. proudová zatížitelnost 100mA

Kladné stabilizátory

Maximální vstupní napětí pro výstup 5 - 18V je to +35V
pro výstup 24V je to +40V
Tolerance 4%
Ztrátový výkon 15W
Pracovní teplota 0 až +125 °CZáporné stabilizátory

Maximální vstupní napětí pro výstup 5 - 18V je to -35V
pro výstup 24V je to -40V
Tolerance 4%
Pracovní teplota 0 až +150 °CZapojení pinů pouzdra:

Stabilizátor je samozřejmě nutné přidělat na chladič - je to výkonová součástka a bez chladiče by se nejspíš uvařila. Jedině kdyby přes stabilizátor tekl o hodně manší proud než je jeho maximální tak by snad šel použít i bez chladiče. Na chladič se nemusí přidělávat stabilizátor na 100 mA (7X L XX) v pouzdře TO-92 (vypadá jako normální tranzistor, viz obrázek ↑ ) - protékající proud ja tak malý, že neni potřeba chladit.

Kondenzátory na vstupu a výstupu jsou blokovací keramické 100nF, které mají za úkol zabránit průniku vysokofrekvenčního rušení.