Anglickočeský slovníček

A

A.C. - střídavý proud
Accesories - příslušenství
Amplification - zesílení
Amplifier - zesilovač
Anode - anoda

B

Bass - hloubky
Battery - baterie
Bulb - žárovka

C

Capacitance - kapacita
Capacitor - kondenzátor
Cathode - katoda
Colector - kolektor
Connect - připojit
Connection - připojení, zapojení
Current - proud

D

D.C. - stejnosměrný proud
Diode - dioda
Distortion - zkreslení

E

Effect - efekt
Emitting- uvolňující, vyzařující, emitující
EQ - eqalizér

F

Fingerboard - hmatník ( u kytary )
Footswitch - nožní přepínač ( efektů pro el. kytaru)
Frequncy - frekvence, kmitočet
Fret - pražec ( u kytary ), >>fretless - bezprazcovy

G

Gate - báze
Grid - mřížka
Ground - GND - zemění

H

Headphones - sluchátka
Heating - žhavení

I

Indirect - nepřímé
Input - vstup

L

LED = Light emiting diode - světlo uvolňující dioda

N

Noise - hluk, šum

O

Output - výstup

P

Pickup - snímač ( u kytary)
Pin - vývod
Pedal - nožní přepínač efektů pro el. kytaru = footswitch
Power amlifier - výkonový zesilovač
Preamplifier - přeedzesilovač

R

Resistance - odpor (veličina)

S

Semiconductor - polovodič
Speaker - repro
Stereophonic - stereofonní, stereo
String - struna
Supply - napájení, napájecí
Switch - přepínač
Switching - přepínání

T

Tape - páska ( magnetofonová, páska i kazeta)
Treble - výšky
Tube - elektronka
Turntable - gramec, gramofon

V

Valve - elektronka
Voltage - napětí

W

Watt - watt