Odpory

Správný název pro součástku je rezistor a pro veličinu elektrický odpor. Běžně se ale používá slova odpor jako názvu pro součástku.

Podle výrobní technologie dělíme rezistory na vrstvové a drátové. Vrstvové odpory mají vrstvu buď z uhlíku nebo kovu (slitina kovů nebo oxidů). Tato vrstva je nanesena na keramickém válcovém jádře, u typů pro vyšší zátěž na duté trubce. Elektrický odpor rezistoru je při výrobě nastaven vyfrézováním drážky do vrstvy odporové vrstvy. Tím se její dráha prodlouží na potřebnou hodnotu pro danou velikost odporu. Tím ale vzniká na rezistoru indukčnost, která se může projevit jako nežádoucí. Takto vyrobené odpory jsou vhodné pro aplikace pracující na kmitočtech do 10 MHz (pro nízkofrekvenční techniku jsou ted vyhovující).
Hodnoty uhlíkových rezistorů jsou ve výrobních řadách E6, 12, 24 (viz níže). Hodnoty uhlíkových rezistorů jsou značně závislé na změně teploty okolí, jsou méně spolehlivé a méně přesné. Tyto nedostatky řeší kovové (metalizované) vrstvové rezistory.

Drátové rezistory jsou tvořeny vrstvou odporového drátu navinutého na keramické trubce nebo destičce. Indukčnost takto vyrobeného rezistoru je značná, jsou vhodné jen do výkonných napájecích zdrojů, stejnosměrných aplikací apod. Dosažitelné výkonové zatížení při této technologii výroby je vyšší než u vrstvových rezistorů.

Procentuální zatížitelnost rezistoru je závislá na teplotě


Spojování rezistorů


Při paralelním spojování se celková velikost el. odporu (Rtot) zmenšuje podle vzorce

Rtot = (R1 R2) / (R1 + R2)     [Ω - ohm]

Při sériovém spojování se celková velikost el. odporu (Rtot) zvyšuje podle vzorce

Rtot = R1 + R2 ... + Rn     [Ω - ohm]


Páskový kód rezistorů


Uhlíkové odpory výrobních řad E6,12,24 (viz níže) jsou potištěny 4 páskovým kódem. 1. a 2. pásek znamená hodnotu odporu, pak je tam násobitel a tolerance. Metalizované odpory výr. řad E 48, 96, 192 mají 5 páskový kód. První 3 pásky skládají hodnotu odporu, další je násobitel a pak tolerance. Pokud pásek tolerance chybí, je tolerance +/-20%.

barva

1. pásek

2. pásek

3. pásek

násobitel

tolerance

černá

0

0

0

1

 

hnědá

1

1

1

10

+/-1% (F)

červená

2

2

2

100

+/-2% (G)

oranžová

3

3

3

1k

 

žlutá

4

4

4

10k

 

zelená

5

5

5

100k

+/-0,5% (D)

modrá

6

6

6

1M

+/-0,25% (C)

fialová

7

7

7

10M

+/-0,10% (B)

šedá

8

8

8

 

+/-0,05% (A)

bílá

9

9

9

 

 

zlatá

 

 

 

0.1

+/-5% (J)

stříbrná

 

 

 

0.01

+/-10% (K)Páskový kód se čte od té strany, kde je blíž ke kraji odporu.

Textový kód rezistorů


Některé rezistory jsou popsané číselným kódem. Hodnota je vyjádřena ve tvaru číslo-písmeno-číslo, přičemž písmeno vyjadřuje násobitel číselné hodnoty a stojí na místě desetinné čárky v čísle. Pro násobitele se používají dva systémy - starší A a novější B, který je doporučený IEC. Odpory se systémem A se už nevyrábí, ale stejně se s nima nejspíš někdy setkáte. Za zápisem, který vyjadřuje hodnotu elektrického odporu, je někdy napsáno ještě další písmeno - to vyjadřuje odchylku (toleranci). Kód odchylek je v tabulce páskového kódu.

Příklad: 1k2 = 1,2 kiloohm

Systém A: 220j
Systém B: 220R
=220 ohmů

Násobitel

Systém A

Systém B

 

1

J nebo j

R

jednotky

103

k

K

kilo

106

M

M

mega

109

G

G

giga

1012

T

T

tera
Výrobní řady odporů ( hodnoty odporů jsou násobky těchto čísel ) a jejich dovolené odchylky:
E6 (±20%):

100, 150, 220, 330, 470, 680

E12 (±10%):

100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820

E24 (±5%):

100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910

dále přesné řady E48 (±2%) E96 (±1%) E192(+0,5% a méně - př.: ±0,2% ±0,1%)

Tuto hodnotu násobíme tak, abychom dostali požadovaný jmenovitý odpor. Př.: E12: 680 x 1 = 680ohm, 220 x 1000 = 220 000ohm = 220kiloohm ( Násobitelé viz ^^^ systém A a B )