Jednoduchý mixážní pult


První nejjednodušší mix je tak jednoduchý, že jej není třeba ani napájet. Je postaven z pasivních součástek, to znamená, že na něm může vznikanout určitý napěťový úbytek, který by mohl znemožňovat zapojení mikrofonů přes pult.Napěťový úbytek vzniklý na prvním mixu je možno kompenzovat napěťovým zesilovačem připojeným za mix. Protože operační zesilovače jsou v dnešní době docela levné, byly použity pro tento napěťový zesilovač v zapojení 2

Protože jsou ale všechny kanály zesíleny přibližně stejně, naní možné vedle sebe zapojit do mixu zdroje signálu s výrazně rozdílnými hodnotami výstupního napětí ( Třeba linku o úrovni 100mV a mikrofon o úrovni 2mV, linka by dost řvala a mikrofon by asi nebyl slyšet). Pro tento typ mixu je tedy potřeba používat zdroje signálu s přibližně stejným výstupním napětím. Pro zapojení zdrojů s různým výstupním napětím (mikrofon - linka) by bylo potřeba ještě před vstupem do mixu uvést zdroje na přibližně stejnou napěťovou úroveň. Konkrétně pro zapojení mikrofonu společně s linkou bych to řešil zapojením mikrofonního předzesilovače ještě před vstup mixu a s linkou bych nedělal nic.

Třetí typ mixážního pultu je podobný typu 2, s tím rozdílem, že trimry na vstupech umožňují nastavit vstupní impedanci na vstupech mixu.

Pro všechny tři uvedené mixážní pulty je společné to, že potenciometr na vstupu (tím se nastavuje hlasitost toho vstupu) má mít menší nebo stejnou hodnotu, jako odpor, který následuje za ním. Jak vidíte, všechny 4 vstupní větve jsou stejné. Lze tedy udělat libovolný počet vstupních větví, ale maximální počet, který ještě poskytuje uspokojivé výsledky (vzhledem k šumu a ovlivňování jednotlivých kanálů) je 4.

Použití operačních zesilovačů

Je možné použít asi jakékoli NF operační zesilovače, pro mono provedení jednoduché (TL062, TL071, TL081, MAA741). Stereofonní zapojení vznikne zdvojením celého zapojení, použití stereo zdířek na vstupu a tandemových (dvojitých) potenciometrů pro společné řízení obou kanálů (L+R) najednou. Při zdvojení zapojení je možno použít buď 2x jednoduchý operák nebo jednou dvojitý operák (TL072, TL082, TL062)

Napájení je u druhého zapojení nesymetrické 9 - 15V, je možno použít i baterii. U třetího mixážního pultu je potřeba zjistit, zda-li zvolit napájení symetrické nebo nesymetrické 9 - 15V

TL081 je univerzální jednoduchý J-Fet operák. TL082 je univerzální dvojitý J-Fet operák. TL061 je jednoduchý J-Fet operák s nízkou spotřebou, zapojení vývodů je shodný s TL071. TL062 je dvojitý J-Fet operák s nízkou spotřebou, zapojení vývodů shodné s TL072. TL 072 je dvojitý operák, bližší informace nemám k dispozici, TL071 je jednoduchý, bližší informace opět nemám.

Ještě jednodušší mixážní pult


Umožňuje smíchat jeden linkový a jeden mikrofonní vstup.

P1 1kOhm/G
P2 M1/G
R1 není vůbec zapojen
R2 6k8

Pokud by se nedařilo sehnat potenciometr 1kohm - logarytmický, součástky by byly následující:

P1 5k/G
P2 M1/G
R1 6k8
R2 6k8

Odpor R3 má hodnotu M68 pro úroveň linky 200mV. Pro jinou napěťovou úroveň linky je možné odpor patřičně změnit. Vhodná impedance mikrofonu pro 1. zapojení je 200 - 1000ohm, pro 2. zapojení je to 200 - 2000ohm

Zdroje: 2, 14, 15