Směrová charakteristika mikrofonu


Směrová charakteristika mikrofonu určuje, z jakého směru a s jakou citlivostí mikrofon zvuk snímá. Jak bylo řečeno v článku o mikrofonu, tlakové mikrofony jsou všesměrové - mají kulovou směrovou charakteristiku. To znamená, že mohou snímat zvuk příchozí odkudkoliv. Naproti tomu gradientní mikrofony jsou směrové, přijímají zvuk pouze z určitého úhlu. Tento úhel definuje právě typ jejich směrové charakteristiky.

Směrová charakteristika se může měnit s kmitočtem ( ne všechny kmitočty jsou z určitého úhlu snímány stejně ). Směrová charakteristika proto bývá udána pro určitý kmitočet.


Kulová (všesměrová, omni-directional) charakteristika má určité specifické vlastnosti: jimi snímaný zvuk v prostoru zní přirozeněji, protože snímají zvuk ze všech stran. Jsou schopny přenést i vyšší akustický tlak (v porovnání s ostatními). Využívají se především při snímání diskuzí více lidí nebo při snímání hudebního tělesa jedním (příp. dvěma - stereo) mikrofony kdy se ve snímku uplatní i zvukové prostředí sálu (především klasická hudba). Mikrofonům s kulovitou charakteristikou se říká kuláky.
Osmičková (figure-eight, bi-directional) charakteristika je konstrukčně dosažená tím, že je umožněn přístup zvuku k membráně ze dvou směrů - zpředu a zezadu, ale ne zboku. Mikrofony této charakteristiky trpí tzv. "Proximity effectem" - přibližováním mikrofonu ke zdroji se deformuje frekvenční křivka - zesilují se basy. Dnes se tento typ používá jen pro speciální aplikace, dřív se používal při živém zvučení při snímání dvou hudebníků stojících proti sobě.
Ledvinovitá (kardioidní) char. Mechanická konstrukce je obdobná s osmičkovou, s tím rozdílem, že na zadní stranu membrány není zvuk přiveden přímo ale zboku přes speciálně upravený zvukovod. Tento systém je ovlivněn proximity efektem, stejně jako osmička.
Mikrofon s kuželovou směrovou charakteristikou je mikrofon směrový - snímá zvuk výhradně z určitého směru.