Připojení mikrofonu


Rozlišujeme dva typy připojení mikrofonu: symetrické a nesymetrické.

Nesymetrické připojení využívá + vývoddu miokrofonu jako živého a - jako země. Pro vedení takto připojovaného mikrofonu můžeme použít buď běžný jednožilový stíněný kabel dostatečného průměru, kde je zem vedena stíněním, nebo dvoužilového stíněného kabelu, kde se k žíle, která vede - na konektoru připojí i stínění.
Nesymetrické připojení s epoužívá v domácích nebo nenáročných amatérských aplikacích.

V profesionální technice se téměř výhradně používá symetrické připojení s konektory XLR.
Symetrické zapojení vyyužívá oba vývody mikrofonu a na zem připojuje jen stínění kabelu. Mikrofoní signál je přiveden na tzv. diferenciální zesilovač. To je zesilovač, v kterém se část signálu z jedné žíly odčítá od druhé části z druhé žíly. Protože ve stejný moment se na obou žilách vyskytuje stejně velký, ale opačný potenciál, je ve výsledku sečten. Př: +5 - (-5) = +10
Šum, který se na vedení nachytal po cestě a má v obou žilách stejnou polaritu je tedy odečten a většina ho zmizí, př: +1 - (+1) = 0