Mikrofon


Mikrofony slouží k přeměně akustické energie na elektrickou. Akustický signál, který se projevuje změnami akustického tlaku působí na mechanickou část mikrofonu ( membránu ) a uvádí ji do pohybu, tento pohyb je pak vhodným elektromechanickým snímačem převeden na elektrický signál. Pokud akustický tlak působí pouze na jednu stranu membrány, mluvíme o tlakovém mikrofonu. Takovýto mikrofon je schopen přijímat zvuk ze všech stran ( je všesměrový, má tzv. kulovou směrovou charakteristiku ) a výchylka membrány nezávisí ani na vzdálenosti zdroje zvuku. Přivede-li se vhodným způsobem akustický signál i na druhou stranu membrány, mluvíme o mikrofonu gradientním. Výchylka membrány nezávisí na velikosti akustického tlaku, ale na rozdílu tlaku ( tlakovém gradientu ) před membránou a za ní. čím je tento rozdíl větší, tím je i větší výchylka membrány. Gradientní mikrofony nejsou schopny snímat zvuk ze vzdáleného zdroje zvuku. Gradientní mikrofony se používají hlavně pro snímání ve studiu a pro snímání řeči v hlučném prostředí.

Jakožto první člen
elektroakustického řetězu mikrofon podstatnou měrou ovlivňuje kvalitu celého řetězu. Mikrofon patří mezi nízkonapěťové zdroje nízkofrekvenčního signálu, protože z něj vychází pouze velmi malé napětí ( většinou nejvíce desítky milivolt ), které je potřeba před dalšími úpravami zesílit. K tomu slouží mikrofonní napěťové zesilovače.

Dynamický mikrofon TESLA AMD100L s kulovou směrovou charakteristikou

Mikrofon TESLA AMD100L

Mikrofony lze rozdělit podle několika základních hledisek:

1. Typ konstrukce elektromechanického měniče, tzv. mikrofonní vložky
2. Směrová charakteristika mikrofonu
3. Rozdělení na rychlostní a výchylkové mikrofony
4. Použití mikrofonuTechniky snímání různých nástrojů mikrofonem

Připojení mikrofonu

Viz technické údaje mikrofonů Shure (230kB)