Linka

Linka je hodnota napětí o standardní hodnotě 775mV pro komerční přístroje ale pohybuje se obvykle v rozmezí přibližně od 200 do 1000 mV. Signál linkové úrovně se nejčastěji objevuje na linkových výstupech vysokoúrovňových nf zdrojů jako je např. cd přehrávač, zvuková karta pc, video, dvd. Vprofesionální technice je linka definovaná jako 1,55V. Protože nf signál o hodnotě napětí linky je dostatečně silný pro vedení na delší vzdálenosti je to standardní hodnota napětí určená pro propojování libovolných nf. zařízení do řeťezce. Linkové vstupy a výstupy zařízení jsou označovány jako line in a line out.
Většina výkonových zesilovačů (pokud nejsou určeny k nějakému zvláštnímu účelu) má vstupní citlivost pravě linkové úrovně, protože se předpokládá připojení linkového výstupu na jejich vstup.

Linka může být stejně jako mikrofonní signál vedena asymetricky nebo symetricky. V neprofesionálních aplikacích jako domácí hifi, dvd apod. se objevuje téměř výhradně asymetrické propojení pomocí konektorů jack nebo cinch. V profesionálních aplikacích (studio) se někdy používá symetrická linka propojovaná nejčastěji konektory XLR.

Hodnota linkového napětí je v decibelech rovna 0 dBu a ostatní napětí se pak přepočítávají vztažně k ní (viz →).

HOME