Výroba zesilovače s IO MBA810

Koncový 5Wattový zesilovač je zapojen dle následujícího schématu, osazen na následující DPS. Pro instalaci kondenzátoru, který je zde značen 100µF/15V platí to co je psáno ve 2. odstavci úvodního článku.