Mezní a charakteristické hodnoty obvodu

    MBA810
MBA810A
MBA810S
MBA810AS
 
Ucc max 5..20 5..20 V
P        

    při Tokolí=55°C

max 1 - W

Tc=90°C

max 5 - W

Tokolí=70°C

max - 1 W

Tc=100°C

max - 5 W
Tpřechodu max +155 +155 °C
Tstg max -25 až +85 -40 až +85 °C
Celkový tepelný odpor max 95 - °C/W
Tepelný odpor vnitřní max 12 - °C/W
Zkreslení
Ucc=14,4V, Uvýstupní=3,1V Rrepro=4ohm, f=1kHz
průměrně 0,7 0,7 %
Vstupní odpor prům. 85 85 kohm
Přenášené pásmo při Ucc=14,4V, Uvýstupní=2V, Rrepro=4ohm prům 50-12000 50-15000 Hz

V rozsahu 16..20 V napájecího napětí (Ucc) výrobce doporučuje omezit výkon lineárně tímto způsobem:

Ucc=16V P=5W
Ucc=18V P=2,5W
Ucc=20 P=0W