Předzesilovač s IO MAA 502 nebo MAA501, MAA504
(TESLA Rožnov)


Parametry:Napájecí napětí ±12 až 15V
Nejmenší zatěžovací odpor 2kiloohmy
Maximální výstupní výkon 50mW
Vnitřní odpor menší než 200 ohmů
maximální výstupní napětí 10V


Předzesilovač může fungovat jako lineární, nebo je možno připojením korekčního článku do zpětné vazby mazi body A a B měnit kmitočtovou charakteristiku procházejícího signálu. Mezi svorkami IO 1 a 8 je zapojen obvod potlačující kmitočty nad 25 kHz. Odpor 56 ohmů na výstupu IO ( svorka 6 ) slouží jako ochrana proti zkratu na výstupu.Korekční článek pro gramofon No1( podle normy RIAA )Vlastnosti předzesilovače v zapojení s RIAA korekcí No1:

Napěťové zesílení na frekvenci 1kHz 40dB
Vstupní odpor 50 kiloohmů
Optimální výstupní napětí 1,5V
Přebuditelnost předzesilovače 26dB
Nelineární zkreslení menší než 1%


Korekční článek pro gramofon No 2 ( podle normy RIAA )Korektor hloubek a výšek


Technické poznámky:
Pouzdro ( typ TESLA IO4 ) IO má 8 vývodů. Vývod č. 8 je označen výstupkem na pouzdru. při pohledu zespoda jsou vývody značeny zleva doprava ( vlevo od 8 je 1, vlevo od 1 je 2 atd.).

Zapojení vývodů:
1. Vnitřní kompenzace
2. Invertující vstup
3. Neinvertující vstup
4. -Ub
5. Výstupní kompenzace
6. Výstup
7. +Ub
8. Vnitřní kompenzace

Mezní a charakteristické hodnoty IO:

Napájecí napětí UB max ±18 V
Vstupní napětí Uvst max 10 V
Ztrátový výkon
MAA501, MAA502 P max 300 mW
MAA504 P max 250 mW
Krátkodobý zkrat výstupu t max 5 s
Teplota pouzdra
MAA501, MAA502 Tc max 125 °C
MAA504 Tc max 70 °C
Provozní teplota
MAA501, MAA502 Ta max -55 .. +125 °C
MAA504 Ta max 0 .. +70 °C
Vstupní klidový proud při Ta= -55°C Io vst cca 0,3 - 1,5 µA
Vstupní odpor při Ta= -55°C Rvst 100 - 40 pro MAA501, 170 - 85 pro MAA502, 250 - 50 pro MAA503 kiloohm
Napájecí proud I cca 2,1 - 4,5 mA

Tak vypadá MAA 502