EM84


Elektronka, známá pod označením "magické oko", používala se v rádiích pro indikaci vyladění. V bílém poli se ksobě přibližovaly 2 zelene čárky, čím byly blíže k sobě, tím byla stanice přesněji naladěna.

Žhavení: 6,3V 210mA nepřímé

Home