Norma DIN 45 500 (HiFi)


Nejprve co vlastně znamená označení HiFi: High Fidelity for Music and Voice, což znamená vysoká věrnost hudby a hlasu. Norma DIN45500 určuje spodní hranici parametrů pro výrobky označené za HiFi. Tato norma nemůže být úplným měřítkem kvality, tvoří pouze hranici mezi výrobky pro masovou distribuci a výrobky pro náročné posluchače požadující věrnou reprodukci.
Norma HiFi je v současnosti už zastaralá - technické možnosti umožňují výrobu mnohem kvalitnějších zařízení. Ty nejkvalitnější zařízení pro opravdu náročné (a taky bohaté :-) posluchače se označují HiEnd. Tato skupina výrobků, pokud vím, nemá zavedenou normu pro požadavky, ale jsou to prostě výrobky nejlepší kvality.

Norma DIN45500 má 8 listů (1984) obsahujícíchtyto požadavky:

1.Všeobecně podmínky a označování
2.Minimální požadavky na zařízení pro příjem VKV
3.Minimální požadavky na gramofony
4.Minimální požadavky na magnetofony
5.Minimální požadavky na mikrofony
6.Minimální požadavky na zesilovače
7.Minimální požadavky na reproduktory
8.Minimální požadavky na kombinace přístrojů
Později byly určitě přidány:
9.Přehrávače kompaktních disků (CD)(údaje z 2001)3.Minimální požadavky na gramofonové přístroje

1.Mechanická část:
1.1.Odchylka od jmenovitých otáček v mezích +1,5% až -1%
1.2.Kolísání otáček v mezích ±0.2%, u špičkových přístrojů dosahuje ±0.025%, u přístrojů střední třídy je to ±0.1% (údaje z r.2001)
1.3.Odstup hluku lineárně lepší než 35dB
1.4.Odstup hluku přes filtr lepší než 50dB

Požadavky bodu 3 a 4 jsou vztaženy k záznamové rychlosti 0,1m/s při kmitočtu 1 kHz.

2.Přenosky:
2.1.Kmitočtová charakteristika podle obrázku
Kmitočtová charakteristika gramce podle DIN 45 500
2.2.Rozdíl kanálů musí být menší než 2dB
2.3.Intermodulační zkreslení pro kmitočty 400Hz a 4kHz v poměru 6dB je menší než 1%
2.4.Svislá síla na hrot je menší než 5mN
2.5.Statická poddajnost musí být větší než 4mm/N
2.6.Zaoblení hrotu musí být 15±2µm
2.7.Efektivní hmotnost hrotů musí být menší než 2mg
2.8.Přeslech kanálů musí být lepší než 20dB při 1kHz, 15dB na kmitočtu 0,5 a 6,3 kHz
Norma nedefinuje tvar eliptických hrotů. Pro měření gramofonů platí norma DIN 45 539, která stanovuje měřící postupy.


4.Minimální požadavky na magnetofony

1.Kmitočtová charakteristika:
Kmitočtová charakteristika magnetofonu podle DIN 45 500
2.Odchylka od jmenovité rychlosti posuvu pásku max. ±1%
3.Kolísání rychlosti posuvu pásku max. ±0,2%, špičkové přístroje zvládají±0,1%, zatímco i jednoduché mechaniky bez problémů zvládají ±0,2% (údaje z r.2001)
4.Zkreslení 3. harmonickou na kmitočtu 333Hz při plném vybuzení nesmí být větší jak 5%
5.Odstup signál/šum lineárně musí být lepší jak 45dB
6.Odstup signál/šum přes filtr lepší než 50dB
7.Odstup sousedních stop musí být lepší než 60dB
8.Odstup kanálů při stereofonním záznamu musí být lepší jak 25dB při 1kHz
9.Mazací schopnost musí být lepší než 60dB9. CD přehrávače

Poskytují velmi kvalitní reprodukci, frekvenční rozsah je minimálně v rozmezí 20Hz - 20kHz. Zkreslení <0,006%. Rychlost otáčení je řízena krystalovým oscilátorem, takže je kolísání téměř neměřitelné. Odstup cizích napětí je lepší než 90dB, přeslechy mezi kanály stereofonního záznamu dosahují 85dB