Normy ČSN 36 8401(1984), ČSN 36 8415(1984), ČSN 36 8430(1984)


Normy vznikly na v ČSSR podle doporučení IEC, takže není důvod k jejich podceňování. Tyto normy jsou jakýmsi českým ekvivalentem normy DIN45 500 HiFi, garantuje kvalitu přístroje.

Požadavky na gramofonové přístroje

1.Mechanická část podle ČSN 36 8401:
1.1.Odchylka od jmenovitých otáček v mezích +1,2% až -1,2%
1.2.Kolísání otáček v mezích ±0.15%, u špičkových přístrojů dosahuje ±0.025%, u přístrojů střední třídy je to ±0.1%
1.3.Odstup hluku lineárně lepší než 40dB
1.4.Odstup hluku v pásmu 10Hz - 315Hz lepší než 38dB2.Přenosky podle ČSN 36 8415:
2.1.Kmitočtová charakteristika: 63 Hz až 8 kHz nerovnoměrnost <4dB, 40Hz až 12,5kHz nerovnoměrnost <6 dB, 40Hz až 16kHz nerovnoměrnost <10 dB
2.2.Rozdíl citlivosti mezi stereofonními kanály musí být lepší než 2dB
2.3.Přeslech lepší než:20dB při 1kHz, 15dB na kmitočtu 6,3kHz
2.4.Svislá síla na hrot je menší než 30mN
2.5.Statická poddajnost musí být větší než 3mm/N vertikálně a 3,5mm/N horizontálně


Požadavky na magnetofony ČSN 36 8430

1.Kmitočtová charakteristika: 40 Hz až 12,5 kHz nerovnoměrnost <7dB, 250Hz až 6,3kHz nerovnoměrnost <5 dB,
2.Odchylka od jmenovité rychlosti posuvu pásku max. ±2%
3.Kolísání rychlosti posuvu pásku max. ±0,15%
4.Odstup cizích napětí snímacího kanálu od signálu musí být nejméně 40dB
5.Odstup rušivých napětí celkem od signálu musí být nejméně 50dB
6.Přeslech mezi stereofonními kanály lepší než 30dB při 0,5kHz až 6,3kHz
7.Přeslech u vícestopého záznamu lepší než 45dB při 0,5kHz až 6,3kHz
8.Zkreslení 3. harmonickou při pracovní úrovni záznamu nesmí být větší jak 3%
9.Mazací schopnost musí být lepší než 65dB
Uvedené parametry platí pro HiFi přístroje, bez ohledu na šířku pásku, nebo na to, zda-li je přístroj cívkový nebo kazetový.